SZÁLLÍTÁS, FIZETÉS, CSERE, ELÁLLÁS


---SZÁLLÍTÁS---

Az ország egész területén:

GLS FUTÁRSZOLGÁLAT: 1.500 Ft
A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki. Legkésőbb a megrendelés napjától számított 8 napon belül kézhez veheti a csomagot.

MPL FUTÁRSZOLGÁLAT: 1.500 Ft
A kiválasztott terméket az Magyar Posta Logisztika futárszolgálat szállítja ki. Legkésőbb a megrendelés napjától számított 8 napon belül kézhez veheti a csomagot.

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL
Önnek lehetősége van a kiválasztott terméket bármelyik üzletünkben személyesen, szállítási költség nélkül átvenni.

Üzleteink elérhetőségei:
- Biokuckó - Kényelmi cipőbolt: 2370, Dabas, Bartók Béla út 46.
- Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet: 2370, Dabas, Bartók B. út 61. (Szakorvosi Rend.Int.)
- Biokuckó Láb Shop - Kényelmi cipőbolt: 2330; Dunaharaszti, Somogyváry Gy. u. 57./c

INGYENES KISZÁLLÍTÁS:
Az alábbi településekre ingyen kiszállítjuk a megrendelt terméket/termékeket:
Dabas, Örkény, Hernád, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Bugyi, Alsónémedi, Dunaharaszti.

Ebben az esetben a fizetési módnál az alábbiak közül válassza az Önnek legmegfelelőbbet:
- Utánvétel - kiszállítás üzleteink vonzáskörzetébe
- Banki átutalás - kiszállítás üzleteink vonzáskörzetébe---FIZETÉSI MÓDOK---

UTÁNVÉTEL
A rendelés értékét a csomag kézhezvételekor tudja kiegyenlíteni.

KÉSZPÉNZES FIZETÉS
Önnek lehetősége van a termék árát és a kiszállítás díját a termék átvételekor készpénzben kifizetni.

BANKI ÁTUTALÁS
A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Ebben az esetben a fizetési módnál a banki átutalást válassza. Az átutaláshoz szükséges adatokat a megerősítő e-mailben kapja meg.

Számlaszámunk: 64400082-30069415-21100002
Kedvezményezett bankja: Takarékbank
Kedvezményezett neve: Egészség Kovácsa 2002 Bt.
Cégjegyzékszám: 13 06 046681
Adószám: 21502631-2-13


TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 8 nap.---CSERE, ELÁLLÁS---
Ha a webáruházunkban rendelt terméknek nem jó a mérete, fazonja, színe vagy esetleg bármi más miatt nem felel meg a termék, vagy szeretné másik modellre/termékre cserélni, akkor minden esetben vegye fel velünk a kapcsolatot az egeszsegkovacsa@gmail.com e-mail címen vagy telefonszámainkon: +36-20/475-0777; +36-30/538-5516; +36-20/976-7944.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §.-nak megfelelően a vásárló a webáruházon keresztül megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól és visszakérheti a vásárlásra fizetett összeget vagy kérhet kicserélést. A visszaküldéshez megfelelően a sértetlen cipőt a sértetlen dobozában, papírba csomagolva, eredeti számlával, személyesen, futárszolgálattal vagy postai úton kell eljuttatni a dabasi cipőboltunk címére: Egészség Kovácsa 2002 Bt., 2370, Dabas, Bartók Béla út 46.

A visszatérítést minden esetben banki átutalással áll módunkban rendezni!

Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének a költsége terheli.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

A webáruház alapvetően a termék teljes árát köteles a fogyasztónak visszafizetnie. Ez alól viszont van kivétel, mégpedig az az eset, amikor a termék használata túlhaladta azt a mértéket, ami pusztán a kipróbálása okozhatott. Ilyen esetben értékcsökkentett összeget áll módunkban visszatéríteni a vásárlónak.

A webáruház élhet a visszatartás jogával. Ez azt jelenti, hogy a webáruház nem köteles visszafizetnie a termék árát és a szállítás költségét addig, amíg a termék vissza nem érkezik hozzánk vagy addig, amíg a fogyasztó kétségbevonhatatlanul igazolja, hogy a terméket feladta a webáruház számára.---FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN---

TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓ VEVŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOGRÓL

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.


ELÁLLÁSI NYILATKOZAT, A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI VAGY FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSA
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:
A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI NYILATKOZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSA ESETÉN


AZ ELADÓ VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.


AZ ELADÓ VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK MÓDJA
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.


TÖBBLETKÖLTSÉGEK
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.


VISSZATARTÁSI JOG
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEI ELÁLLÁSA VAGY FELMONDÁSA ESETÉN

A TERMÉK VISSZASZOLGÁLTATÁSA
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A TERMÉK VISSZASZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK VISELÉSE
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.


FOGYASZTÓ FELELŐSSÉGE AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉRT
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.


AZ ELÁLLÁSI JOG AZ ALÁBBI ESETEKBEN NEM GYAKOROLHATÓ
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.